วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ความเสี่ยงบนโลกอินเตอร์เน็ต


       อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งในเด็ก เยาวชน  ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในสถานะนักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการท่องโลกในอินเตอร์เน็ต หาความรู้ใหม่ๆ หรือความบันเทิงตามประสาของผู้ที่มีความ อยากรู้สิ่งใหม่ๆ หรือจะเพื่อดูหนัง ฟังเพลง สนทนาการพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด อะไรก็แล้วแต่ นับวันผู้คนในสังคมที่มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอินเตอร์เน็ตดังกล่าวจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

        ถึงแม้อินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์มหาศาลแต่ในทางกลับกัน ก็มีความเสี่ยงทุกครั้งเมื่อลูกหลานของท่านออนไลน์ เราควรรู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้แต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันลูกหลานจากภัยอินเทอร์เน็ตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่

    1.ภาพลามก อินเตอร์เน็ตง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยบกับเว็บไซต์สื่อลามก โดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อหนังสือจากข้างนอก
    2.เปิดรับสิ่งที่ไม่เหมาะสม เมื่อเข้าไปในบางเว็บไซต์
    3.การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการทำร้ายร่างกาย เมื่อเกิดการพูดคุย หรือการแชท (Chat) เกิดขึ้น อาจเกิดการล่อลวงไปทำมิดี มิร้ายหรือกระทำชำเราได้โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นผู้หญิง และเกิดอาชญากรรมอื่นๆตามมา
     4.ใช้ถ้อยคำรุนแรง มักจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กวัยรุ่นเข้าไปคุยแชทกับคนแปลกหน้า
     6.แชทรูม ภัยหลักทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็กอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับห้องแชทรูม หรือสถานที่พบปะในอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมักจะไปในแชทรูม
     7.สิ่งผิดกฎหมาย และการเงิน มีความเป็นไปได้ที่เด็กอาจจะถูกเกลี้ยกล่อมให้บอกหมายเลขบัตรเครดิตของผู้ปกครอง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ หรือแม้กระทั่งถูกชักจูงให้เข้าขบวนการมิจฉาชีพ ทำสิ่งผิดกฎหมายโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์
     8..ยาเสพติด ความสามารถในการหาข้อมูลเกือบทุกอย่างได้จากอินเทอร์เน็ต  บางเว็บไซต์จะมีเนื้อหาสนับสนุนเรื่องยาเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งชักชวนเด็กให้คล้อยตามได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นชายที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง
     9.การพนัน เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันมีมากมาย ทั้งที่เล่นเพื่อความสนุก และเล่นพนันด้วยเงินจริง  ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการโจรกรรมหมายเลขบัตรเครดิตได้
          ความเสี่ยงทั้งหลายที่ต้องเผชิญโดยไม่ได้ต้องการ เราสามารถป้องกันได้ เพียงดูแลให้คำแนะนำในการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีให้แก่บุตรหลาน แต่ไม่ควรห้ามเด็กไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตเลย เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก ถ้าเราสอนให้พวกเค้ารู้จักใช้อย่างถูกวิธีทั้งรวมไปถึงการฝึกฝนให้เด็กๆ รู้จักจัดสรรเวลาในด้านต่างๆ  ให้เป็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าของเวลาที่หมดไปโดยสูญเปล่าว่า เวลาเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เก่งได้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง                                               VDO เกี่่ยวกับภัยจากอินเตอร์เน็ต
                   

ผลกระทบในทางลบของเทคโนโลยี

          เนื่องจากปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมมีความสะดวกทันสมัยมากขึ้น  ไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมา  ที่กว่าจะติดต่อกันได้ต้องใช้จดหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาในการรับส่งที่นาน ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วทำให้สังคมในปัจจุบันมีผลต่อการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตปะจำวัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ทำให้สภาพชีวิตที่เป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทำให้ส่งผลกระทบต่อปัจจุบัน ทำให้สุขภาพ ร่างกายไม่แข็งแรง  และส่งผลต่อด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้

         1.พฤติกรรมในการซื้อสินค้าจากเดิมที่ต้องไปซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ร้านค้า ก็เปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสินค้าจาดอินเตอร์เน็ต 
         2.พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกัน คือ จากเดิมที่อยู่ในรูปแบบของจดหมายก็ลดน้อยลง แต่จะเปลี่ยนเป็นใช้การติดต่อจาก E-mail , Facebook , Line ,  Tango , Twitter  ฯลฯ เป็นต้น  
         3.พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากเดิมค้นหาในห้องสมุด คือ ก็เปลี่ยนเป็นค้นหาจากอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ 
         4.เทคโนโลยียังส่งผลกระทบทางด้านสังคม คือ  ทำให้เกิดรูปแบบสังคมแบบใหม่ที่มีการพบประพูดคุยในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการล่อลวงกันจนเป็นคดีต่างๆได้อีกด้วย และทำให้การเข้าถึงข้อมูลและการกระจายข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ง่ายเกินไปมีผลต่อกลุ่มคนที่ไม่ควรได้รับข้อมูลเหล่านั้น เช่น ภาพที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยี ปัญหาสังคมที่เกิดจากเทคโนโลยี  ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาอาชญากรรมต่อข้อมูล เป็นต้น

          ดังนั้นเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  อยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้ในทางไหน ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือโทษ   ข้อดีของเทคโนโลยีก็มีมาก แต่หากหมกมุ่นกับมันจนเกินเหตุ อาจมีปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะวัยรุ่น อนาคตของชาติ ถ้าใช้แค่เล่นเกมส์ หาคู่ ดูแต่หนังเอ็กซ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงของสังคมปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ให้เหมาะสมกับวัยรุ่นในปัจจุบันนี้

                         VDO การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
         

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

comments facebook

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ความหมายของคำศัพท์ Internet E-commerce


1.Browser

 "Browser"  หมายถึง  เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถท่องเที่ยวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดกั้นทางด้านพรมแดน นอกจากนี้ Browser ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ หน้าตาของ browser จะแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบการใช้งานของโปรแกรมแต่ละค่าย ซึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox และ Safari  และโปรแกรมสำหรับดูภาพถ่าย เช่น Picasa ก็เรียกว่าเป็น Photo Browser ซึ่งBrowser แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของผู้ผลิต 


2.Client 
 "Client"  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server กล่าวคือ การที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ (client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้

3.DNS (Domain Name Server)
"Domain Name Server (DNS) " หมายถึง  สิ่งที่นำมาอ้างถึงหมายเลขเครื่อง หรือ หมายเลข IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ DNS จะทำหน้าที่คล้ายกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมื่อมีคนต้องการจะโทรศัพท์หาใคร คน ๆ นั้นก็จะต้องเปิดสมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ต้องการจะติดต่อคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อต้องการจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เครื่องนั้นก็จะทำการสอบถามหมายเลข IP ของเครื่องที่ต้องการจะสื่อสาร กับ DNS server ซึ่งจะทำการค้นหาหมายเลขดังกล่าว ในฐานข้อมูลแล้วแจ้งให้ Host ดังกล่าวทราบ ระบบ DNS 4.Download

"Download"  หมายถึง การโอนย้ายไฟล์หรือข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลมาจาก อินเตอร์    เนต หรือว่า จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เข้ามาบันทึกเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  ในทางกลับกัน  ถ้าเราจะนำไฟล์หรือข้อมูลของเราไปบันทึกไว้เครื่องอื่น  ที่มีการเชื่อมต่อกันมากกว่า 2  เครื่อง  การโอนไฟล์หรือข้อมูลจากเครื่องของเราไปบันทึกไว้บนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการฝากข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จะเรียกว่า  การ Upload     สรุป  ถ้าเรารับข้อมูลมา  เรียกว่า  การ Download  ถ้าเราส่งข้อมูลออกไป  เรียกว่า  การ Upload  


5. E-Mail (Electronic mail)

 "E-Mail"  หมายถึง จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง   

6.Freeware"Freeware" หมายถึง  ซอฟต์แวร์ประเภทที่ให้ใช้งานได้ฟรี แต่บางครั้งมีข้อจำกัดบางอย่าง โปรแกรมประยุกต์ที่มีให้สำหรับการดาวน์โหลดและใช้ระบบปฏิบัติการทั่วไป เนื่องจากสิ่งนี้มีลิขสิทธิ์ จึงอาจจะหรืออาจจะไม่สามารถใช้ใหม่ในโปรแกรมที่ผู้ใช้กำลังพัฒนา ข้อจำกัดโปรแกรม “ไม่มีต้นทุน” อย่างน้อยเป็นโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ เมื่อซอฟแวร์โดเมนสาธารณะใช้ใหม่ในโปรแกรมของผู้ใช้ สิ่งที่ดีที่ควรรู้จักประวัติของโปรแกรม ดังนั้นสามารถได้รับความมั่นใจว่า ซอฟแวร์นี้อยู่ในโดเมนสาธารณะ

7.Home Page   Home Page สามารถแบ่งความหมายออกได้ดังนี้


 1. สำหรับผู้ใช้เว็บ Home Page คือ เว็บเพจแรกที่ปรากฏหลังจากเริ่มใช้ web browser เช่น Netscape Navigator หรือ Microsoft Internet Explorer ซึ่ง browser มักจะได้รับการตั้งค่าก่อน ดังนั้น home page คือ เพจแรกของผู้ผลิต browser   อย่างไรก็ตาม   ผู้ใช้สามรถตั้งค่าการเปิด web site อื่น ๆ ได้ เช่น การระบุเป็น "http://yahoo.com" เป็น home page ของผู้ใช้ และสามารถระบุเป็นหน้าว่างได้ สำหรับกรณีที่เลือกเพจแรกจาก รายการ book mark หรือ ป้อน address ของเว็บ


 2. สำหรับผู้พัฒนา web site, home page ซึ่งเป็นเพจแรกที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้เลือก site หรือ presence บน world wide web  ซึ่ง address ของ web site คือ address ของ home page ถึงแม้ว่าผู้ใช้สามรถป้อน address (URL) ของทุกเพจ และมีการส่งเพจมาให้

8.Internet
 " อินเตอร์เน็ต (Internet)"  ย่อมาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน  โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย  ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเตอร์เน็ตสามารถสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันได้นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากมีผู้นิยมให้จากทั่วโลกทุกมุมโลก

9.Server


 " server"  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครื่อ ข่าย  Server ในทาง computer มี 3 ความหมายคือ
      - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้ บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 
       - ระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
       - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น


 10.Wold Wide Web 
 Wold Wide Web หรือWWW.  หมายถึง   เครือข่ายที่เชือมต่อกันทั่วโลก เรามักเรียกย่อๆกันว่า เว็บ คือรูปแบบหนึ่งของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังแหล่ง ข้อมูลที่อยู่ห่างไกล ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด   WWW จะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน  โดยใช้เว็บเบราเซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดู หรืออ่านข้อมูลเหล่านั้น เว็บเบราวเซอร์ที่นิยมใช้ เช่น IE Microsoft Internet Explorer , Firefox , google chrome เป็นต้น11.Web Site หรือ Web Server


 "Web Site"  หมายถึง   แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links)ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น


12.Web Browser

  " Web browser"  หมายถึง  หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ


13.Hypertext
  "Hypertext"  หมายถึง  การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบมีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนาเมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ